MENU

Pencapaian Tahun 2015

Suku Tahun Pertama 

Bil Bahagian Saiz / Format
1.  Bahagian Penguatkuasaan - Januari hingga Mac Bahagian Penguatkuasaan Saiz: 148 KB
2.  Bahagian Perlesenan Dan Khidmat Bandar - Januari hingga Mac Bahagian Penguatkuasaan Saiz: 150 KB
3.  Bahagian Perbendaharaan - Januari hingga Mac Bahagian Penguatkuasaan Saiz: 150 KB

 

Suku Tahun Kedua

Bil Bahagian Saiz / Format
1.  Bahagian Penguatkuasaan - April hingga Jun Bahagian Penguatkuasaan Saiz: 148 KB
2.  Bahagian Pelesenan Dan Khidmat Bandar - April hingga Jun Bahagian Pelesenan Dan Khidmat Bandar Saiz: 150 KB
3.  Bahagian Perbendaharaan - April hingga Jun Bahagian Perbendaharaan Saiz: 150 KB

 

Suku Tahun Ketiga

Bil Bahagian Saiz / Format
1.  Bahagian Penguatkuasaan - Julai hingga September Bahagian Penguatkuasaan Saiz: 148 KB
2.  Bahagian Pelesenan Dan Khidmat Bandar - Julai hingga September Bahagian Pelesenan Dan Khidmat Bandar Saiz: 150 KB
3.  Bahagian Perbendaharaan - Julai hingga September Bahagian Perbendaharaan Saiz: 150 KB

 

Suku Tahun Keempat

Bil Bahagian Saiz / Format
1.  Bahagian Penguatkuasaan - Oktober hingga Disember Bahagian Penguatkuasaan Saiz: 148 KB
2.  Bahagian Pelesenan Dan Khidmat Bandar - Oktober hingga Disember Bahagian Pelesenan Dan Khidmat Bandar Saiz: 150 KB
3.  Bahagian Perbendaharaan - Oktober hingga Disember Bahagian Perbendaharaan Saiz: 150 KB

 
***Laporan pencapaian berikut dikemaskini setiap suku tahun.