MENU
  • Mempertingkatkan mutu kehidupan.
  • Memainkan peranan sebagai agensi kerajaan.
  • Mengawal dan merancang pembangunan.
  • Pembangunan fizikal, sosial, ekonomi dan kegunanaan tanah.
  • Pengurusan cukai harta.
  • Menyedia dan mengindahkan kawasan rekreasi.
  • Pengurusan kewangan dan pentadbiran.
  • Kawalan dan menyediakan ruang-ruang niaga.