MENU
Logo Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam
Logo MDKPI

Melambangkan Majlis Daerah Ketereh sentiasa memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat.

Logo MDKPI
Melambangkan Majlis Daerah Ketereh sentiasa berhasrat hendak menjalan dan melaksanakan kemajuan untuk semua rakyat.
Logo MDKPI

Melambangkan Majlis Daerah Ketereh sentiasa patuh dan menjunjung kedaulatan Raja dan Negeri serta Negara.

Logo MDKPI

Melambangkan Majlis Daerah Ketereh sentiasa tunduk dan tertakluk kepada titah Perintah DYMM Tuanku Al-Sultan Kelantan serta akan menjaga hak-hak ketuanan dan Kedaulatan Raja dan Negeri Kelantan.

Logo MDKPI
Melambangkan bahawa perusahaan rakyat yang terbesar dalam kawasan Majlis Daerah Ketereh ialah padi disamping ianya melambangkan juga bahawa semua usaha-usaha Majlis Daerah Ketereh dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dengan semangat dan resmi padi.
Logo MDKPI

Melambangkan bahawa Majlis Daerah Ketereh hendak mempertahankan dan menggunakan bersama tulisanJawi sebagai tulisan Agama dan Kebudayaan Islam.