MENU

Majlis Mahabbah Tenaga Pengajar dan Pengurusan Medan Ilmu MDKPI telah diadakan pada 25 September 2018 bertempat di Bilik Mesyuarat Utama, MDKPI. Majli ini direalisasikan berorentasikan dialog bagi memberi penerangan dan bahan kepada tenaga penceramah berkaitan Undang-Undang Kecil Kawalan Hiburan, Aurat,Maksiat dan Kawalan Kebersihan melalui pendidikan berterusan. YBrs. Ustaz Ropien Bin Hassan (Pengarah Pembangunan Islam MPKB-BRI) telah dijemput sebagai Ahli Panel bagi majlis ini.

Majlis Mahabbah Tenaga Pengajar Dan Pengurusan Medan Ilmu MDKPI 

Majlis Mahabbah Tenaga Pengajar Dan Pengurusan Medan Ilmu MDKPI 

Sila klik imej untuk paparan yang lebih jelas

Sila klik untuk imej selanjutnya