MENU

Kini, semakan dan bayaran Bil Cukai Taksiran, Bil Sewaan Premis dan Kompaun MDKPI boleh dilakukan secara atas talian melalui portal https://pbtpay.kpkt.gov.my/ . PBTPay adalah sebuah portal pembayaran sepusat rasmi bagi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang dibangunkan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). 

PBTPay