MENU

NO.

PERKHIDMATAN

2016

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEPT

OKT

NOV

DIS

JUMLAH

1

Semakan Penyata Taksiran

15

11 11 9 6 5 10 12 14 11 18 15

137

2

Semakan Penyata Sewaan

10

10 8 9 7 4 6 5 6 7 6 5

83

3

Semakan Penyata Lesen

18

15 12 13 12 8 6 10 8 5 7 6

120

4

Semakan Kompaun Kenderaan

0

1 3 3 2 0 1 2 2 3 0 2

19

5

Semakan Bayaran Pembekal

0

0 1 1 1 1 2 3 2 0 0 1

12

 

JUMLAH

43

37 35 35 28 18 25 32 32 26 31  29

371