MENU

JALAN MELOR KE PERINGAT (KIRI)

BIL
LOKASI TONG
BIL. TONG
KEKERAPAN
1.
 KELANTAN BAKERY 1 BESAR SETIAP 2 HARI
2.
 PETRONAS 1 BESAR SETIAP HARI
3.
 KUBANG TIN 2 KECIL SETIAP HARI
4.
 SANTAN 1 KECIL SETIAP HARI
5.
 PONDOK MODEN 1 BESAR SETIAP 2 HARI
6.
 CABANG PONDOK 1 BESAR SETIAP HARI
7.
 SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG KALA 2 KECIL SETIAP HARI
8.
 BOGAN 2 BESAR SETIAP 2 HARI
9.
 YKK 1 BESAR SETIAP 2 HARI
10.
 JTI 6 BESAR SETIAP 1 HARI
11.
 WAKAF TOK WALI 1 KECIL SETIAP 1 HARI
12.
 NURSERI W. TOK WALI 1 BESAR SETIAP HARI
13.
 KLINIK PEROL 2 BESAR SETIAP HARI
14.
 LUBUK LABI 1 BESAR SETIAP 2 HARI
15.
 CABANG PANGKAL PISANG 2 KECIL SETIAP 2 HARI
16.
 RUMAH TOK GURU SHUKRI 2 KECIL SETIAP 2 HARI
17.
 SEKOLAH KEBANGSAAN PEROL 1 BESAR SETIAP 2 HARI
18.
 SEKOLAH KEBANGSAAN PERINGAT 1 BESAR SETIAP HARI
19.
 LAMPU ISYART PERINGAT 1 KECIL SETIAP HARI